สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

#โครงการทดสอบสรรถภาพ
โครงการทดสอบสรรถภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเสมอ โดยเฉพาะด้านกำลังเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาข้าราชการตำรวจในด้านอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311192
โทรสาร : 034-311192
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018