สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ร่วมกันตระหนักต้านการทุจริต
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต คงไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ปัญหาด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ได้กลายมาเป็นหนึ่งภัยร้ายแรงระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมนับตั้งแต่ชุมชนเล็ก ๆ ไปจนถึงชุมชนระดับประเทศ การคอร์รัปชันนำไปสู่ความถดถอยในด้านศีลธรรม ทำลายความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ ตลอดจนนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม บ้านเมืองคงจะวุ่นวายหากผู้มีอำนาจนั้นได้ฐานอำนาจมาจากการคอร์รัปชัน ด้วยเหตุนี้การปราบปรามการคอร์รัปชัน จึงได้กลายมาเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลกควรให้ความสนับสนุนและร่วมมือกัน ด้วยเหตุนี้ เนื่องในโอกาสอันดี 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เราจึงจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันสำคัญนี้ รวมถึงที่มา และสิ่งที่เราจะร่วมกันทำได้ เพื่อโลกและชุมชนของเรา # https://www.matichon.co.th/columnists/news_386631

แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311192
โทรสาร : 034-311192
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018