สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา "อ้อมใหญ่ร่วมใจ ห่วงใยป้องกันยาเสพติด"
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา "อ้อมใหญ่ร่วมใจ ห่วงใยป้องกันยาเสพติด" ณ #โรงเรียนเทศบาล๒ #วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) เช้าวันนี้

แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311192
โทรสาร : 034-311192
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018