สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ตู้ยามหน่วยบริการ : สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว


ตู้ยามเก้าแสน

กำลังพล : 7 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 4 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.ต.ชัยณรงค์ ด้วงพูล

แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311192
โทรสาร : 034-311192
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018